Algemeen

1. Wat is Constamed precies?

Constamed is een online en mobiel platform waar patiënten minder urgente medische vragen kunnen stellen aan zorgverleners, nadat is ingelogd. Als u geen tijd heeft om op het spreekuur te komen of u twijfelt over de ernst van uw klacht, dan kunt u uw medische vraag eenvoudig stellen aan uw zorgverlener via Constamed. Ter verduidelijking kunt u 3 foto’s toevoegen.

2. Kan ik Constamed op ieder apparaat gebruiken?

Wilt u een vraag stellen aan uw zorgverlener? Dan kunt u dit online of mobiel doen via laptop, desktop, tablet en smartphone. Download de mobiele app in de App Store of Google Play Store.

3. Ik heb nog nooit eerder een vraag gesteld via Constamed. Hoe kan ik een vraag stellen?

U kunt op verschillende manieren een vraag versturen aan uw zorgverlener:

Om uw vraag bij de zorgverlener voor te leggen, gaat u eerst naar de homepage. Daar kunt u kiezen uit het specialisme en ziet u de spreekwolk waar u uw minder urgente medische vraag kunt stellen. Hierna klikt u op 'vraag versturen'. Vervolgens moet u nog twee dingen doen voordat uw vraag daadwerkelijk verstuurd en beantwoord kan worden door de zorgverlener: U maakt eenvoudig een Constamed account aan door uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord op geven. Hierna maakt u uw profiel zo volledig mogelijk aan, zodat de zorgverler uw vraag zo goed mogelijk kan beantwoorden. Vervolgens logt u in met uw DigiD om u te identificeren. Uw eerder ingevoerde vraag is nu verzonden. U krijgt snel antwoord van de zorgverlener.

U kunt ook via de mobiele app uw minder urgente medische vraag stellen waar en wanneer u wilt. Hiervoor dient u eerst de Constamed app te downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. Vervolgens opent u de app en maakt u een Constamed account aan door uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord op te geven. Hierna maakt u uw profiel zo volledig mogelijk aan, zodat de zorgverlener uw vraag zo goed mogelijk kan beantwoorden. Uw telefoon is nu gekoppeld aan uw Constamed profiel. In het beginscherm selecteert u het specialise en stelt u uw niet urgente, medische vraag. Hierna kiest u de vestigingsplaats en de naam van uw zorgverlener. Vervolgens logt u in met uw DigiD om u te identificeren. Uw eerder ingevoerde vraag is nu verzonden. U krijgt snel antwoord van de zorgverlener.

4. Ik heb al eens eerder een vraag gesteld via Constamed. Hoe kan ik een nieuwe vraag stellen?

Dit werkt op dezelfde manier als uw eerste vraag, welke u eerder stelde aan uw zorgverlener via Constamed. Het verschil nu is dat u reeds een profiel heeft.  
In uw ‘Persoonlijke menu’ ziet u een overzicht van uw openstaande, beantwoorde en gesloten vragen.

5. Hoe betrouwbaar is het antwoord van de zorgverlener via Constamed?

De zorgverleners die via Constamed antwoord geven op uw vraag zijn erkend en BIG-geregistreerd. Het zijn zorgverleners die een praktijk hebben, zzp'er zijn of in loondienst werken en Constamed een efficiënte manier vinden om minder urgente medische vragen snel te kunnen beantwoorden. Zorgverleners in Nederland moeten volgens de landelijke richtlijnen werken.

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser