Over Constamed

1. Voor wie is Constamed bedoeld?

Constamed is bedoeld voor mensen die een minder urgente medische vraag hebben over hun gezondheid. U kunt een vraag stellen waar en wanneer u maar wilt. Wanneer u op vakantie bent of bijvoorbeeld in het weekend, kunt u eenvoudig een minder urgente vraag stellen aan uw zorgverlener in Nederland. Bovendien is het gebruik van het platform gratis. Door het gebruik van Constamed, hoeft u niet onnodig lang te wachten in de wachtkamer van de praktijk.

2. Wat voor vragen kan ik via Constamed stellen?

U kunt alleen met minder urgente medische vragen terecht bij de zorgverlener via Constamed. Hierbij kunt u denken aan opgelopen blessures, pijnklachten, bijvoorbeeld keelpijn of hoofdpijn en niet ernstige klachten waar u een vraag over heeft. Indien de zorgverlener het onvoldoende vertrouwt, zult u uitgenodigd worden om alsnog naar de praktijk te komen. Het is ook mogelijk dat de zorgverlener een recept laat doorsturen naar uw apotheek, zodat u direct uw recept kunt ophalen bij uw apotheek.

3. Hoe werkt Constamed?

Een uitgebreide uitleg over hoe Constamed werkt, kunt u hier terugvinden.

4. Wie heeft Constamed bedacht?

Constamed is ontstaan door een particulier initiatief van mensen met jarenlange ervaring in de revalidatiezorg. Vanuit deze ervaring zagen zij dat er een groeiende behoefte ontstond aan een snelle en veilige communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Door met veel mensen te praten en na te denken over technische mogelijkheden is Constamed uitgegroeid tot wat het nu is met een voortdurende behoefte haar dienstverlening te verbeteren. Het is daarmee een zuiver particulier en onafhankelijk initiatief.

5. Hoe wordt Constamed gefinancierd?

Zoals bij het opzetten van een nieuw bedrijf is hiervoor een financiering aangegaan bij een onafhankelijke investeerder. Belangrijk is dat de investeerder onafhankelijk is en geen enkele inspraak heeft op de inhoud van Constamed.

6. Wat is het verdienmodel van Constamed?

Op dit moment is Constamed gratis voor de gebruiker, de zorgverlener en de patiënt. Uiteindelijk moet de investering natuurlijk worden terugverdiend. Hiervoor zijn een aantal verdienmodellente bedenken. De wens is om het gebruik van Constamed gratis te houden, in dat geval kan het betekenen dat er gebruik zou moeten worden gemaakt van een advertentiemodel. Daarnaast is er onder andere ook de mogelijkheid om de gebruiker (de zorgverlener en/of de patiënt) een bijdrage te laten betalen voor de dienst. 

7. Waarom moet ik inloggen met DigiD?

Als uw zorgverlener is aangesloten via Constamed, moet u inloggen met uw DigiD. In dit geval wordt uw BSN getoond aan de zorgverlener die uw vraag beantwoordt. Alle zorgverleners in Nederland moeten vragen naar het BSN, zowel in real life als online. DigiD levert alleen het BSN aan de zorgverlener, verder niets. Hierdoor weet de zorgverlener met wie hij of zij te maken heeft en kan hij of zij dit consult ter declaratie aanbieden bij de zorgverzekeraar. Belangrijk: Constamed kan geen gegevens inzien.

8. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Constamed vindt beveiliging en privacy zeer belangrijk zo niet de belangrijkste onderdelen van het platform. Om dit te kunnen waarborgen zijn een aantal stappen genomen; er wordt gebruik gemaakt van DigiD en versleuteling van gegevens, dit houdt in dat de gegevens veilig bij patiënt en zorgverleners aankomen. Het belangrijkste hierbij is dat het voor Constamed technisch onmogelijk is deze gegevens in te zien. U kunt het vergelijken met twee kluizen die verbonden zijn met een tunnel waar gepantserde voertuigen informatie heen en weer verplaatsen. De kluizen zijn alleen te openen door de patiënt en de huisarts en in de tunnel kan niemand komen, ook Constamed niet. Er worden dus geen gegevens verzameld die gebruikt wordt voor derden, dat gebeurt nu niet en zal ook nooit gebeuren!

Om dit te waarborgen laat Constamed zich bijstaan door een van de grootste onafhankelijke IT auditbureaus. Hierbij conformeert Constamed zich onder andere aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), en de Wet gebruik BSN in de zorg. Constamed garandeert hiermee optimale beveiliging en privacy.

9. Hoe kan ik in contact komen met Constamed?

Indien u een vraag, technisch probleem, klacht of suggestie heeft, kunt u contact opnemen met Constamed. Via deze contactgegevens, kunt u niet in contact komen met huisartsen of medisch deskundigen.

Algemene contactgegevens Constamed:
info@constamed.nl

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser