Klachten bij hoge bloeddruk?

Vermoedt u dat u een hoge bloeddruk heeft? Of heeft u gedurende een langere periode last van hoofdpijn, slecht zicht of duizeligheid? Mogelijk heeft u last van een te hoge bloeddruk. Herkent u deze klachten en heeft u hier een vraag over? Stel uw vraag dan direct aan de huisarts. U krijgt snel antwoord!

Stel eenvoudig uw medische vraag

Wat zijn oorzaken van een hoge bloeddruk?

Voordat u meer over hoge bloeddruk klachten leest, is het gemakkelijk om eerst te weten wat de bloeddruk is. Bloeddruk komt tot stand door de druk die op de slagaders komt te staan, zodra het bloed rondgepompt wordt. Doordat het hart met kracht bloed de slagaders inpompt, wordt het bloed tegen de wanden van de bloedvaten gedrukt. Op het moment dat het hart samenknijpt, is de bloeddruk het hoogst, ook wel bekend als bovendruk. Als het hart zich ontspant is de bloeddruk het laagst, ook wel onderdruk genoemd.

Wat is een normale bloeddruk?

Een bloeddruk rond de 120/80 mm/Hg wordt normaal genoemd. Toch moet u er rekening mee houden dat het een momentopname is. Gedurende de dag wisselt de bloeddruk. ’S Ochtends en ’s Avonds zijn waardes vaak lager dan gedurende de middag. Tijdens beweging, praten of stemmingswisselingen stijgt de bloeddruk. 

Directe oorzaken voor een te hoge bloeddruk zijn vaak niet te achterhalen. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • De rekbaarheid van de aderen is afgenomen;
 • Genetische aanleg;
 • Leefwijze;
 • Externe oorzaken. Dit kunnen mogelijk medicijnen zijn of aandoeningen.

Wat zijn symptomen van een hoge bloeddruk?

Een hoge bloeddruk heeft geen directe duidelijke symptomen. Dit heeft als gevolg dat veel mensen niet in de gaten hebben dat hun bloeddruk gestegen is.  Als u gedurende een langere periode last heeft van een hoge bloeddruk, is het mogelijk dat u last heeft van onderstaande symptomen. Doordat de bloeddruk langzaam hoger wordt, merkt u pas in een laat stadium klachten op.

U kunt bijvoorbeeld last hebben van:

 • Hoofdpijn;
 • Duizelig;
 • Slecht zicht;
 • Misselijkheid en braken;
 • Pijn op de borst en kortademigheid.

Een langdurige hoge bloeddruk heeft tot gevolg dat de wanden van de slagaders beschadigd raken. Dit stimuleert slagaderverkalking, wat inhoudt dat vaten minder elastisch worden en de bloeddruk toeneemt. Andere mogelijke gevolgen van een langdurige hoge bloeddruk zijn een hartaanval, een vergroot hart, nierfalen en een beroerte.

Wanneer moet ik naar de huisarts?

Een hoge bloeddruk is geen ziekte en hoeft geen probleem te zijn. Gezonde mensen hoeven hun bloeddruk niet te op te meten. Indien u vermoedt dat u een hoge bloeddruk heeft, kunt u altijd uw huisarts bezoeken. Uw bloeddruk kan dan door de doktersassistente worden opgemeten.

Indien u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekte kan het raadzaam zijn om met regelmaat uw bloeddruk (thuis) te meten. Medicijnen tegen een hoge bloeddruk zijn niet altijd nodig. Medicijnen worden enkel voorgeschreven bij mensen met blijvende hoge waarden, waarbij een aanpassing van de leefstijl niet voldoende verbetert. Bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten worden eerder medicijnen voorgeschreven.

Een lage bloeddruk is niet schadelijk. De meeste mensen merken hier vrijwel niks van, soms komt het voor dat mensen flauwvallen. Een lage bloeddruk hoeft niet behandeld te worden door een arts, behalve wanneer het flauwvallen hinderend is in het dagelijkse leven.

Wat kunt u tegen een hoge bloeddruk doen?

Inmiddels is bekend dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een minder hoge kans op een hoge bloeddruk. Door de oorzaak aan te pakken, kan het proces van vernauwing in de anderen worden gestopt. De volgende levensstijlen kunnen een oorzaak zijn van een vernauwing van de aderen.

 • Roken en veel gebruik van alcohol;
 • Een te hoog cholesterol;
 • Diabetes;
 • Te hoog gewicht;
 • Weinig beweging;
 • Langdurige blootstelling aan stress;
 • Gebruik van bepaalde medicijnen;
 • U eet veel zout.

Raadpleeg uw Constamed huisarts

Vertrouwt u het niet helemaal? Bent u niet zeker van wat de oorzaak is van uw hoge bloeddruk? Of heeft u aanhoudende klachten? Neem dan contact op met uw huisarts via Constamed voor een snel antwoord op uw vraag. Hierbij heeft u de mogelijkheid om foto’s mee te sturen, zodat uw huisarts uw klacht goed kan beoordelen. U krijgt snel een reactie van uw eigen huisarts.

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser