Privacy policy

Artikel 1 Inleiding

 1. CONSTAMED exploiteert een platform (het Platform) waarop mensen via een beveiligde communicatiemethode medisch minder urgente vragen kunnen stellen die vervolgens worden beantwoord door artsen.

  De gebruikers (hierna: Gebruikers) van het Platform bestaan uit artsen (hierna: Arts) en personen die de medisch minder urgente vragen stellen (hierna: Patiënt).

  De Arts en de Patiënt sluiten een behandelingsovereenkomst. CONSTAMED is op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst tussen Arts en Patiënt. CONSTAMED stelt uitsluitend het Platform ter beschikking waarmee de Arts en de Patiënt kunnen communiceren
 2. CONSTAMED verwerkt diverse (persoons)gegevens van gebruikers.
 3. Onder verwerken van (persoons)gegevens valt zowel het verzamelen, het versleutelen, het beveiligen als het versturen van de (persoons)gegevens. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle (persoons)gegevens van Gebruikers die door of namens CONSTAMED worden verwerkt.
 4. Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd doordat wordt gerefereerd aan een identificatienummer of een of meerdere factoren die gerelateerd zijn aan zijn fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Persoonsgegevens zijn gegevens die een individu identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadressen of een profielnummer of profielnaam), of alle informatie over de locatie of activiteiten van een persoon, zoals informatie of zijn of haar gebruik van het Platform, IP adressen of mobile device identifiers, zodra deze in verband staan met enige persoonlijke informatie. Persoonsgegevens zijn ook demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en (persoonlijke) voorkeuren, als deze informatie in verband kan worden gebracht met enige andere persoonsgegevens.
  Geaggregeerde informatie, zijnde informatie over een groep of categorie van producten, diensten of gebruikers, zijn geen persoonsgegevens indien deze gegevens niet aan enige persoon kan worden gerelateerd. Met het gebruik van geaggregeerde informatie kunnen we trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van gebruikers. Geaggregeerde informatie stelt ons in staat om onze diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Deze privacy policy(hierna: Privacy Policy) beperkt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor ons om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken.
 5. CONSTAMED heeft het recht om de bepalingen uit de Privacy Policy te wijzigen. Daarna zullen Gebruikers via een tickbox om akkoordverklaring met de nieuwe Privacy Policy worden gevraagd. Indien Gebruikers niet akkoord wensen te gaan of gaan, zal het gebruikersprofiel worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door CONSTAMED. De meest actuele versie van de Privacy Policy is te allen tijde te raadplegen op www.constamed.nl.

Artikel 2 Verwerking (persoons)gegevens

 1. CONSTAMED kan de volgende persoonsgegevens op diverse wijzen verwerken bij gebruik van het Platform:

I. Gegevens

A. Uw registratiegegevens
De gegevens die CONSTAMED verzoekt in te vullen op het moment van registratie voor het Platform, zoals naam, e-mailadres, geboortedatum.

Patiënt heeft niet de mogelijkheid om bij de registratie hun BSN-nummer in te voeren.
Het BSN-nummer wordt wel bij de Arts bekend nadat de Patiënt heeft ingelogd met DigiD. Het BSN-nummer is niet zichtbaar voor de patiënt.

B. Andere gegevens die we kunnen verwerken:

Algemeen
- Gegevens die volgen uit het gebruik van het Platform, bijvoorbeeld welke informatie is bekeken, wanneer dat is gedaan, waarop is geklikt, of Gebruikers interactie hebben gehad en zo ja, op welk moment, of er berichten zijn verstuurd en/of ontvangen, er gebruikersprofielen zijn bekeken en wanneer, er
een applicatie gebruikt wordt die via het Platform ter beschikking wordt gesteld en welke zoekopdrachten in de bibliotheek ingevoerd worden.
- Extra gegevens, of zogenaamde metagegevens die gepaard gaan met het uploaden van informatie zoals video- of andere bestanden (zoals tijd, datum en plaats waar het bestand is gemaakt);
- Gegevens van de computer, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee applicaties geïnstalleerd worden die via het Platform ter beschikking worden gesteld en waarmee het Platform wordt bezocht gebruikt kan worden;
- Gegevens van andere Gebruikers die u via uw computer of mobiele telefoon of Applicatie gebruik laat maken van het Platform;

Log bestanden
Als het Platform gebruikt wordt ontvangen we gegevens zoals:
- het Internet Protocol (IP) adres, gegevens inzake het besturingssysteem van de computer of mobiele telefoon, type browser, type mobiele telefoon;
- het adres van de website die naar het Platform doorstuurt;
- de activiteiten op het Platform.

Cookies en Web Beacons
Door het Platform te gebruiken verklaart Gebruiker zich ermee akkoord dat CONSTAMED automatisch bepaalde informatie via het gebruik van cookies en/of clear gifs verzamelt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op het verzoek van het Platform op de computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies stelt CONSTAMED in staat om Gebruikers te herkennen die het Platform eerder hebben bezocht. Via cookies verzamelen de volgende informatie:
- voorkeuren die Gebruikers hebben;
- bezoek en gebruikshistorie.

Clear gifs (ook genaamd ‘bugs’ of web beacons) zijn kleine, onzichtbare grafische beelden die kunnen worden gebruikt op het Platform, of in e-mails gerelateerd aan het Platform. Via clear gifs kunnen we bepaalde informatie verzamelen en de activiteiten van Gebruikers op het Platform monitoren. 

Indien u cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wilt worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser of mobiele apparaat.

Indien u uw browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van het Platform mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou u bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen, of wordt de toegang tot bepaalde delen van het Platform geblokkeerd.

Meer specifieke informatie over cookies en web beacons is beschikbaar in onze Cookieverklaring.

Meer informatie over hoe browser cookie settings kunnen worden aangepast is beschikbaar op: www.allaboutcookies.org.

CONSTAMED heeft het recht om derde partijen in te schakelen die advertenties op onze website kunnen plaatsen. Deze derde partijen kunnen cookies, clear gifs of andere bestanden op de computer en/of mobiele apparaat plaatsen om informatie te verzamelen. De informatie die door deze bestandjes wordt verzameld, mag onder andere worden gebruikt voor het verkrijgen van een beter begrip van het gebruik en visualisatie van de website, het Platform en de applicaties. CONSTAMED merkt op dat de functie van het weergeven van (algemene) advertenties niet kan worden uitgezet (geen opt out functie).

CONSTAMED heeft geen toegang of controle over de tracking technologie van derde partijen. Indien Gebruikers cookies van derde partijen willen blokkeren, dienen zij de browser instructies te raadplegen om meer over deze functies te weten te komen.

Ter verduidelijking onderstaand een overzicht aan van de Cookies die kunnen worden geplaatst:

Welke partij plaatst de gegevens (cookies)? Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard? Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor de Gebruikers als de cookie niet wordt geaccepteerd?
Google Analytics Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. 30 minuten – maximaal 2 jaar Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op constamed.nl
ClickTale Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. 1 jaar Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op constamed.nl
Mouseflow Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. Tot einde van de sessie – maximaal 3 maanden Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op constamed.nl
Visual Website Optimizer Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. Tot einde van de sessie – maximaal 100 dagen Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op constamed.nl
UserReport Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. 1 jaar Gebruikers worden niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en de Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op constamed.nl
Qualaroo Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de Gebruikers van constamed.nl. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op constamed.nl verbeterd. 5 jaar Gebruikers worden niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en de Gebruikers data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring

User Identifier
Zodra de Gebruikers het Platform bezoeken, kan CONSTAMED één of meerdere ‘user identifiers’ gebruiken. Een user identifier is een klein data bestand of overeenkomende datastructuur die aan Gebruikers is toegewezen en die het mogelijk maakt om de identiteit van Gebruikers over diverse platforms te associëren. Een user identifier mag informatie aan CONSTAMED geven over hoe de Gebruikers over onze website navigeren en hoe de Gebruikers het Platform gebruiken. Een user identifier mag permanent op de computer aanwezig zijn, dit om te helpen sneller in te loggen en om het gebruik van het Platform te verbeteren. Sommige delen van het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld.

Location Data
Als de Gebruikers het Platform bezoeken via een mobiele apparaat, mogen wij toegang zoeken tot data die de Gebruikers locatie bepaalt (location data). Deze location data kan GPS coördinaten inhouden of gelijkaardige informatie waarmee de locatie van een mobiele apparaat kan worden vastgesteld. Location data kan CONSTAMED informatie geven over hoe de Gebruikers over de website navigeren en hoe de Gebruikers het Platform gebruiken. Sommige delen van het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld.

C. Gegevens uit medisch minder urgente vragen en het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD):
CONSTAMED maakt gebruik van DigiD en versleuteld de (persoons)gegevens, het PGD die Gebruikers communiceren. Hetgeen betekent dat:


1. alle (persoons)gegevens die de Gebruikers communiceren beveiligd zijn via DigiD en versleuteld worden;
2. alle (persoons)gegevens die de Patiënt opslaat inclusief in het PGD beveiligd zijn via DigiD en versleuteld worden
3. alle (persoons)gegevens die Gebruikers communiceren, via DigiD beveiligd en versleuteld zijn en niet raadpleegbaar zijn voor CONSTAMED en/of derden.
4. alle (persoons)gegevens die de Arts opslaat beveiligd zijn via DigiD en versleuteld worden.

Artikel 3 Verstrekking (persoons)gegevens

 1. CONSTAMED heeft geen inzage in (persoons)gegevens.
 2. Alle (persoons)gegevens binnen CONSTAMED zijn beveiligd via DigiD en versleuteld en daarmee niet inzichtelijk voor derden, enkel voor de Gebruikers.
 3. CONSTAMED kan en zal geen (persoons)gegevens verstrekken aan derden.

Artikel 4 Bescherming (persoons)gegevens

 1. CONSTAMED zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen (persoons)gegevens met zich meebrengen.
 2. De toegang tot de data op de servers van CONSTAMED, is op diverse wijzen beveiligd. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van een File Transfer Protocol waarmee Gebruikers contact maken met de server. Na goedkeuring aan de kant van CONSTAMED en aan de kant van de Gebruikers, wordt de overdracht van (persoons)gegevens pas mogelijk gemaakt. 
  Voorts wordt gebruik gemaakt van een user name en password controle. Op deze wijze is ook de SSH (Shell) toegang tot de server van het Platform beveiligd.
 3. De servers staan in een beveiligde omgeving bij Dataplace te Albasserdam. Dataplace is het ISO gecertificeerd datacenter van onze hostingpartner Proserve.
 4. De toegang tot het Platform is uitsluitend mogelijk door in te loggen via DigiD waarna de (persoons)gegevens versleuteld worden. Dit betekent dat:
  • alle data die de Gebruikers versturen en ontvangen via het Platform versleuteld (via encryptie) is;
  • alle data van de Gebruikers die op het Platform (op de servers van CONSTAMED) versleuteld wordt opgeslagen en alleen na inloggen via DigiD raadpleegbaar is;
  • alle informatie van de Gebruikers niet toegankelijk en raadpleegbaar zijn voor derden, CONSTAMED en/of haar Service Providers en/of diens werknemers.
 5. De veiligheid van het Platform wordt regelmatig getest en getoetst.
 6. CONSTAMED maakt gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om het verzenden van (persoons)gegevens te versleutelen.
 7. Het informatie management systeem is zo geconfigureerd dat (persoons)gegevens van Gebruikers zijn afgesloten van werknemers van CONSTAMED.
 8. De Gebruikers erkennen en zijn ermee akkoord dat de Service Providers van CONSTAMED persoonsgegevens kunnen verwerken. De Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens te beveiligen en veilig te houden.
 9. CONSTAMED streeft ernaar om persoonsgegevens te beschermen, desalniettemin erkennen en aanvaarden Gebruikers dat het versturen van informatie via het internet beveiligd en versleuteld is naar de huidige stand van de techniek. Gebruikers vrijwaarden CONSTAMED van aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de (persoons)gegevens door derden.

Artikel 5 (Persoons)Gegevens inzien, wijzigen of wissen

 1. Alle registratiegegevens en de communicatie tussen Gebruikers kan worden ingezien in het gebruikersprofiel. Deze informatie kan naar eigen believen gewijzigd of gewist worden, met uitzondering van de consultgegevens door de Arts, zie Artikel 9 punt 5.
 2. Er dient rekening mee gehouden te worden dat dat bepaalde (persoons)gegevens niet gewist kunnen worden, tenzij het gebruikersprofiel wordt gewist. Het gaat hierbij onder andere consulten. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde (persoons)gegevens ertoe kan leiden dat bepaalde functionaliteiten van het Platform niet meer te gebruiken zijn.
 3. CONSTAMED behoud zich het recht voor om een profiel op non actief te zetten.

Artikel 6 E-mail

 1. Het e-mailadres dat wordt invoert mag gebruikt worden voor het toesturen van geautomatiseerde, profiel gerelateerde mails.

Artikel 7 Push notificatie en lokale notificaties

 1. CONSTAMED mag, nadat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven (opt in) door Gebruikers, push notificaties sturen naar een mobiel apparaat om updates van het Platform of de dienstverlening van CONSTAMED kenbaar te maken, of om de Gebruikers te voorzien van relevante berichten.
 2. De gebruikers kunnen de push notificatie op het mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen.

Artikel 8 Minderjarigen

 1. Indien u minderjarig bent, mag u het Platform uitsluitend gebruiken indien u het registratieproces hebt doorlopen met uw ouders, wettelijk vertegenwoordiger, of voogd en zij hun toestemming hebben gegeven voor het gebruik en instemmen met de Gebruikersvoorwaarden en deze Privacy Policy. 

Artikel 9 Bewaartermijn

 1. De persoonsgegevens van de Patiënt kunnen worden verwijderd door de Patiënt.
 2. De persoonsgegevens van de Patiënt kunnen niet worden verwijderd door de Arts.
 3. De persoonsgegevens van de Arts kunnen worden verwijderd door de Arts.
 4. De consultgegevens in het profiel van de Patiënt kunnen worden verwijderd door de Patiënt
 5. De consultgegevens in het profiel van de Arts kunnen niet worden verwijderd, echter, na 1 jaar worden de consultgegevens hieruit automatisch verwijderd. De Arts is zelf verantwoordelijk deze consultgegevens elders op te slaan binnen deze termijn.

Artikel 10 Overige

 1. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacy Policy, dan kan contact opgenomen worden met CONSTAMED via info@constamed.nl.

Voor een betere ervaring en alle functies op Constamed is JavaScript een vereiste. JavaScript is nu uitgeschakeld in uw browser